Перевести страницу

Кафедра молекулярной биологии и генетики 

факультета биологии и биотехнологии

КазНУ им. аль-Фараби

Психологпен кездесу / Встреча с психологом / Meeting with psychologist

әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің биология және биотехнология факультетінің №7 студенттер үйінде молекулалық биология және генетика кафедрасының куратор-эдвайзерлері студенттермен достық атмосфераны құру, мазасыздықты азайту, топта өзара әрекеттесуді ұйымдастыру, студент өздерін, жақсы жақтарын көрсету мәселелері жайында тәрбие сағатын өткізді. Шақырылған қонақ - психология ғылымдарының кандидаты, доцент Б.Жігітбекова.

Ұйымдасттырушылар – Жунусбаева Ж.К., Байсеитова С.К., Сербаева А.Д., Шәлтенбай Г.Н., Жигитбекова А.Д.

***

2 марта 2020 г. в общежитии № 7 кафедра молекулярной биологии и генетики провела встречу, посвященную улучшению психологической культуры и навыкам психологической защиты от негативных эмоций в рамках месячника по профилактике правонарушений. Приглашенный спикер – кандидат психологических наук, ассоциированный профессор Жигитбекова Б.Д.

Организаторы – Жунусбаева Ж.К., Байсеитова С.К., Сербаева А.Д., Шәлтенбай Г.Н., Жигитбекова А.Д.

***

In the house of students №7 of the Faculty of biology and biotechnology of the Al-Farabi Kazakh National University curators-advisors of the Department of molecular biology and genetics spent an educational hour with students on creating a friendly atmosphere, reducing anxiety, organizing interaction in a group, demonstrating students , the best sides. Invited speaker is candidate of psychological sciences, associate professor Zhigitbekova B.D.

Organizers are Zhusbayeva Zh.K., Zhigitbekova A.D., Baiseitova S.K., Serbayeva A.D., Shaltenbai G.N.

Нет комментариев Добавить комментарий